Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2018 z dnia 05.07.2018r. na dostawy pn.: „Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie."

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi pn.:

„Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie

Aktualizacja: 20.07.2018r.
Informacja z wyniku postępowania

Aktualizacja: 19.07.2018r.
Informacja z otwarcia oferty

Aktualizacja: 10.07.2018r.
Ogłoszenie
IDW_nadzór
Umowa_nadzór
OPZ_nadzór

TOP